IFES - International Fellowship of Evangelical Students

Vi är knutna till  IFES, utskrivet International Fellowship of Evangelical Students. IFES' motto är "In Christ, into the world", något som också vi vill ta fasta på.

Senast uppdaterad 2016-01-24