CREDO UPPSALA

Med Jesus på Universitetet

Välkommen till Credo Uppsala, en kristen studentförening på Uppsala Universitet. Vi vill skapa naturliga mötesplatser för studenter, både för de redan troende och för dig som vill veta mer om Gud och den kristna tron. Känn dig alltid välkommen att ta kontakt med oss!


Credo Uppsala är sedan hösten 2017 en i huvudsak vilande förening. Detta pga. en tids brist på medlemmar och engagemang. Den verksamhet som hålls igång i nuläget (hösten 2019) är den internationella gruppen.

Om du som läser detta är peppad på att starta igång mer verksamhet igen så träffar vi dig gärna! Credo Uppsala har resurser att tillgå.

Senast uppdaterad 2019-07-13